การขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทย ของ สนช. (NIA : National Innovation Agency, Thailand)

ปัจจุบัน “นวัตกรรม” ได้แทรกซึมเข้าไปสู่ทุกธุรกิจ ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรา ขอเชิญพบกับหลากหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของ
1. "What is innovation?"
ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน มาเข้าใจกันว่า จริงๆ แล้ว "นวัตกรรม คืออะไร" และเรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถนำไปขอเงินทุนสนับสนุนจาก สนช. ภายใน 3 ชั่วโมง
http://goo.gl/BsoGlJ
2. "หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ"
ผู้ที่อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ อยากมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา เราช่วยท่านได้ หลักสูตรวุฒิบัตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองและร่วมกิจกรรม workshop ต่อเนื่อง ในเวลา 4 เดือน
http://www.nia.or.th/ims/index.php?page=cooperate_2
3. งานสัมมนาระดับนานาชาติประจำปี
โดยปีนี้เป็นงาน "ASIALICS 2016" หัวข้อหลักคือ Area-based Innovation in Asia สำหรับผู้ที่สนใจการจัดการเมือง การจัดการพื้นที่ชุมชนให้มีนวัตกรรม เรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศที่งานประชุมนานาชาติ ASIALICS 2016
http://goo.gl/bZMhYw (www.nia.or.th/asialics2016/)
4. "Total Innovation Management"
องค์กรที่ต้องการรู้ว่า มีศักยภาพด้านการจัดการนวัตกรรมในระดับใด ประเมินด้วยตนเองได้ที่
https://goo.gl/I4Gpn3
5. "Innovation Coupon"
สำหรับ SMEs ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ = "โครงการคูปองนวัตกรรม" เปิดรับสมัครปีละ 3 รอบ ก.ค.-ส.ค. / ต.ค.-พ.ย. / ก.พ.-มี.ค.
http://goo.gl/H14kxS
6. "Research for Innovation (R4I)"
ท่านที่ต้องการต่อยอดผลงานวิจัย ไปสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรม = "โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม” วช. และ คอบช. ร่วมกับ สนช. สนับสนุนการลงทุน (งานวิจัยเด่น งานวิจัยที่ได้รับรางวัลจากหลายเวทีระดับโลก)
http://goo.gl/APyTsu
(http://www.nia.or.th/r4i)
7. "OTOP upgrade"
ท่านที่เป็นวิสาหกิจชุมชน = “โครงการ OTOP upgrade” สร้างชุมชนให้ก้าวไกล
http://goo.gl/7EsnhK
8. "แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน"
สำหรับท่านที่สนใจรับทุนสนับสนุนจาก สนช. เพื่อพัฒนาโครงการนวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน การแพทย์ อาหาร หุ่นยนต์ โลจิสติกส์
http://goo.gl/XG6pzu
9. "นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย"
หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม = “โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ท่านได้รับเงินกู้จากธนาคาร มี สนช. จ่ายดอกเบี้ยแทน http://www.nia.or.th/nia/support-format/innovation-interest/
(ขอค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. ไม่เกิน 50% ได้) สนใจกรอกข้อมูล
http://goo.gl/XG6pzu
10. เงินร่วมลงทุนจากทั้ง VC ไทยและต่างประเทศ หรือจากองค์กรไทยที่พร้อมให้ท่านเป็นคู่ค้า (อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าในอีก 2 เดือนจะให้บริการ)
11. "รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ"
ส่งประกวดผลงานนวัตกรรมของท่านที่มีการจำหน่ายในท้องตลาด และมีการใช้จริงแล้ว สู่เวทีอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศ
http://goo.gl/6oh8zn (www.nia.or.th/niaward)
ปิดรับสมัคร 31 ส.ค. ของทุกปี
12. "รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม"
ส่งประกวดผลงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารชั้นยอดและบริการชั้นเยี่ยม มี mentor ระดับประเทศช่วยผลักผลงานไปสู่การใช้งานจริงที่
http://goo.gl/hgME00 (www.nia.or.th/dic)
ปิดรับสมัคร 31 ส.ค. ของทุกปี
13. "รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย"
ส่งประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ผลิตผลจากข้าวแปรรูปจนมีนวัตกรรม http://www.thairice.org/
ปิดรับสมัคร 31 ส.ค. ของทุกปี
ยินดีตอบคำถามของท่านทุกเรื่องสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่ 02-017-5555 ต่อ 561 (กันต์) หรือ Line ID : kant_nia
สนช. ที่เหมาะกับท่าน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทยกันนะครับ

Work in Progress 4

The 4th Rangsit University International Design Symposium
"Work in Progress 4 : Art and Design for Life " 29th April, 2016

Executive Committee
Associate Professor Dr. Tan Jeanne, Institute of Textiles & Clothing, The Hongkong Polytechnic University, Hongkong.
Franyo Aatoth, Artist creator of exceptional graphic works. France.
Geri Forkner, Textile Artist, USA.
Cui Yong, Founder/Partner Society Particular, The Netherlands-Chaina.
Sridhar Ryalie, Design Researcher, India.

Professor Vichoke Mukdamanee, National Artist.
Assosiate Professor Kamol Phaosavasdi, Chulalongkorn University.
Assosiate Professor Sone Simatrang, Silpakorn University.
Assosiate Professor Pisprapai Sarasalin, Dean, Faculty of Art and Design, Rangsit University.
Somchai Jongsaeng, Silpathorn Award in Design.
Jitsing Somboon, Head of Design Playhound.

Rangsit University’s missions has been to continually develop the quality of education through research and development in order to broaden knowledge and stimulate innovation that meet and serve the needs of society and the nation.
Towards attaining this mission and to foster an environment of learning and sharing, Rangsit University is organising the RSU National and International Conference on the 29th of April 2016 and the theme for this even is “Innovation for Competitiveness and Quality of Life”.
Under the aegis of this conference, the Faculty of Art and Design is organising its 4th International Design Symposium entitled “Art & Design for Life” in collaboration with the Art & Design Dean Council of Thailand, and a worldwide committee and participation from Thailand, China, HongKong, United Stated of America, the Netherlands etc.
The Faculty of Art & Design at Rangsit University would like to invite designers, artists, researchers, thinkers, innovators and makers from various disciplines to join us and share their research, processes, art projects, views and opinions on how design plays an important role in the quality of life.
The way in which we live varies a lot depending on the our economy, our cultures shaping our views of this world, socio-economic conditions, market trends etc. All of these, which vary over time, become the foundations for the creative processes of design.
The research question, analysis and synthesis for the design process not only has a goal, of coming up with an innovative solution in the form of a concrete object in response to a given problem, but also to develop an inner sense and perception of everything around us in an abstract way.
Complexity and diversity is the key to the design process and it primarily gets inspired by the contexts within which we live and how we perceive it in a creative manner.
Boundaries between disciplines or forms of expression are fast disappearing. Representational media like painting, photography, graphic design, multimedia, mixed media are seamlessly being integrated with works that that are more related to our physical part of living such as fashion design, product design, furniture design, interior design etc. and they in turn are related to architecture and urban planning of the cities and towns we inhabit.
Considering the rich and diverse complexity of relationships between innovative design and the quality of life, the International Design Symposium will be a platform for artists, designers, thinkers, innovators, and faculty members from various disciplines to further explore and share these research topics.
Objectives
To develop the quality of creative design works.
To provide the knowledge and share progress of creative design works.
To stimulate and create an environment for knowledge sharing and interaction.